Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της επικοινωνία που θα προκύψει μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας και δηλώνω υπεύθυνα πως έχω κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας μου.

CONTACT DETAILS

Phone: +30 (210) 9249998
E-mail: info@openview.technology

47 Dekaneos Christou Nikolaou
Agios Dimitrios, 17343